Επικοινωνήστε με την ομάδα ΠερΚα

Η «Περ.Κα.» είναι ομάδα φυσικών προσώπων, μια εναλλακτική κοινωνική πρωτοβουλία, η οποία λειτουργεί με συλλογικότητα, συντροφικότητα, αλληλεγγύη και ειλικρίνεια και με σκοπό τη συλλογική καλλιέργεια γης μέσα ή κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης με βάση τις αρχές της βιολογικής, βιοδυναμικής ή φυσικής καλλιέργειας και με σεβασμό στους φυσικούς πόρους.  Η καλλιέργεια στοχεύει στη μη κερδοσκοπική παραγωγή τροφίμων (κυρίως λαχανικών) προς ιδιοκατανάλωση και εθελοντική δωρεάν παροχή μέρους της παραγωγής σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ταυτόχρονα εργαστήριο για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και για την προαγωγή των ανθρώπινων σχέσεων.

Η ομάδα επέλεξε να ασκεί την καλλιεργητική δραστηριότητά της σε μια μικρή έκταση μέσα στο πάρκο (πρώην στρατόπεδο) Καρατάσου, με στόχο να προτείνει στην πράξη ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης του χώρου προς όφελος της κοινωνίας και να ενισχύσει την προσπάθεια των κοινωνικών φορέων της περιοχής για διαφύλαξη του χώρου ως ελεύθερου πάρκου και αποτροπή καταπάτησης, οικοπεδοποίησης, ανοικοδόμησης ή εκποίησης με οποιαδήποτε μορφή.

Όποιος ενδιαφέρεται να γνωρίσει καλύτερα την ομάδα Περ.Κα. ή να συμμετάσχει στις δραστηριότητές της, θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το πλαίσιο αρχών που τη διέπουν, καθώς και τους κωδικοποιημένους κανόνες καλλιέργειας και συμπεριφοράς και να δηλώσει ότι συμφωνεί ανεπιφύλακτα. Η γνωριμία μπορεί να πραγματοποιηθεί στον χώρο της καλλιέργειας είτε σε γενική συνέλευση.

Ευχαριστούμε πολύ!

Δηλώστε την διέυθυνση e-mail που μπορούμε να επικοινωνήσουμε
Στείλτε μας το μήνυμά σας